Toczenie

Wśród najczęściej stosowanych w przemyśle metod obróbki skrawaniem metalu jest toczenie. Proces ten stosowany jest najczęściej do materiałów, które posiadają okrągły kształt. W naszym zakładzie znajdują się tokarki, za pomocą których można wykonać te działania bardzo precyzyjnie, z zachowaniem dobrej jakości powstającego produktu i pożądanego kształtu. W zależności od zakładanego efektu wykorzystywane są różne rodzaje toczenia, w tym przykładowo:

  • wewnętrzne,
  • zewnętrzne,
  • wzdłużne, w którym kierunek ruchu jest zorientowany równolegle do osi toczenia,
  • poprzeczne, zaś w tym przypadku kierunek ten wyznaczony jest prostopadle.

 

Dostępne możliwości

Za pomocą wykorzystywanych w naszym warsztacie maszyn możliwe jest wykonywanie elementów, które będą posiadały średnicę dochodzącą nawet do 350 mm. Umożliwiamy również tworzenie produktów, które mogą charakteryzować się maksymalną długością o wartości 1500 mm. Wycenę wykonywanej usługi dostosowujemy do konkretnego zamówienia i przedstawionego nam przez klientów rysunku technicznego.

Copyright